#sharemevidaXL Noteikumi un nosacījumi

Sveiki 😊  

Jūs esat novirzīts šeit, jo mums ļoti patīk jūsu saturs un mēs;

vidaXL un tās saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā “vidaXL”);

esam pieprasījuši jūsu piekrišanu jūsu audiovizuālā satura (“Darba”) izplatīšanai (inter alia) mūsu tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu kontos, piemēram, Instagram, Facebook un Pinterest (“Konti”), reklāmas e-pastos un reklāmās, kā arī citās mārketinga un reklāmas iniciatīvās.

Mēs jums sniedzam iespēju jūsu Darba reklāmai mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu Kontos. Šim mērķim mums ir nepieciešama nepārprotama jūsu piekrišana pieprasītā Darba pilnīgai izmantošanai, kā arī komerciālai izmantošanai.

 1. Jūs apstiprināt, ka esat:
  1. Pilngadīga fiziska persona;
  2. Lietotājs, īpašnieks, turētājs vai jebkurš cits nosaukums, kas jums dod tiesības atļaut nodošanu tālāk; un,
  3. Oriģinālais Darba, ar kuru dalījāties, autors.
 2. Neskarot VII daļu, pievienojot tēmturi #sharemevidaxl savam saturam, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem un piešķirat mums tiesības; bezmaksas, tāpēc jūs nepārprotami atsakāties no jebkādas kompensācijas vai atalgojuma saņemšanas no vidaXL šīs vienošanās rezultātā; bez teritoriāliem ierobežojumiem, tas nozīmē, visai pasaulei; neatsaucamas, tāpēc licenci nevar atsaukt vai izbeigt nekādos apstākļos, izņemot saskaņā ar līguma VII punktu; mūžīgas, tas ir, ar nenoteiktu ilgumu; neekskluzīvas, tāpēc jūs šo pašu Darbu varat izmantot un atļaut citas licences; nododamas un apakš licencējamas;:
 1. izmantošanai, reproducēšanai, izplatīšanai, publiskai parādīšanai, publiskai lietošanai, izstādīšanai un citiem Darba izmantošanas veidiem, pilnībā vai daļēji, katrā no mūsu tīmekļa vietnēm, mūsu Kontiem un citiem mediju kanāliem, tajā skaitā mūsu jaunumu vēstulēs un drukātajos medijos, kā mēs nosakām pēc saviem ieskatiem. Šis nepārprotami ietver visas zināmās un nezināmās Interneta piedāvājumu formas;

 1. ļaut citiem izmantot, reproducēt, izplatīt, publiski parādīt, publiski lietot, izstādīt un citādi izmantot Darbu, pilnībā vai daļēji, katrā no mūsu tīmekļa vietnēm, mūsu Kontiem, citos mediju kanālos, tajā skaitā mūsu jaunumu vēstulēs un drukātajos medijos, bez jūsu piekrišanas;

 1. pārveidot, labot, tulkot, glabāt, iekļaut kopīgos darbos vai radīt no Darba atvasinātus darbus.

 1. Pievienojot tēmturi #sharemevidaxl savam Instagram saturam, jūs apstiprināt, ka jūsu Darba izmantošana nepārkāpj trešās puses personīgās tiesības. Ja jūsu Darbā ir trešās puses, jūs apstiprināt, ka viņi piekrīt šai jūsu Darba licencei.
 2. vidaXL tiks pēc iespējas ātrāk informēts par jebkādu autortiesību un personības tiesību pārkāpumiem, lai sniegtu iespēju veikt atbilstošas darbības, lai mazinātu esošos vai iespējamos zaudējumus un pretenzijas. vidaXL nekādā gadījumā nav atbildīgs par šo Noteikumu un nosacījumu I, II un III daļā minēto situāciju pārkāpumiem.
 3. Jūsu Darba izmantošanai un izplatīšanai mūsu Kontos mēs varam apstrādāt nepieciešamos personas datus, t.i., jūsu audiovizuālo saturu, kas atzīmēts ar tēmturi vai vidaXL zīmola pieminēšanu, jūsu konta nosaukumu un, izņēmuma gadījumos, citus datus, kurus esat publicējis sociālajos medijos (piem., jūsu e-pasta adrese), lai sniegtu jums atzinību par jūsu Darbu. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kā arī to labošanai un dzēšanai, vai ierobežot apstrādi, iebilst pret to vai atsaukt savu piekrišanu. Šīs tiesības jūs varat izmantot, sazinoties pa webservice@vidaxl.lv. Sīkāku informāciju varat atrast šeit: Privātums un sīkdatņu politika.

 1. Jūs piekrītat visiem noteikumiem, kas, mūsuprāt, ir piemērotākie, lai vidaXL sniegtu jums atzinību par jūsu darbu, un apstiprināt, ka mums nav pienākuma jums sniegt atzinību kādā noteiktā veidā.

 1. Katra puse var izbeigt šo vienošanos rakstiski vai elektroniski, brīdinot divas nedēļas iepriekš. Šajā gadījumā jums mūs par to jāinformē, nosūtot e-pastu uz social.media@vidaxl.com. Ja izmantosiet šīs tiesības pārtraukt licenci, vidaXL turpmāk nedrīkstēs izmantot jūsu Darbu. Jebkurš jau publicēts darbs/kampaņa netiks mainīts/dzēsts, un jums nebūs tiesību to pieprasīt.

 1. vidaXL vietni, sociālo mediju kontus, preču zīmes, logotipus utt. aizsargā Intelektuālā īpašuma likums. Jūs atzīstat un piekrītat, ka neiegūstat nekādas Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz iepriekš minēto un ar to saistīto saturu.

 1. Jebkuri šīs vienošanās grozījumi vai papildinājumi ir jānoformē rakstiskā vai elektroniskā formā. Ja kāds atsevišķs šīs vienošanās noteikums vai tā daļa kļūst nederīgs, pārējie vienošanās noteikumi nezaudē spēku. Ciktāl ir pieļaujama regulējošo tiesību aktu izvēle, uz šo vienošanos attiecas tikai Nīderlandes likumi.

Liels paldies,

vidaXL komanda