LIETOŠANAS TIESĪBAS

Sveiki, Jūs esat pārsūtīts šeit, jo mums tiešām patīk Jūsu attēls, un mēs,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC, kas atrodas Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Netherlands

(kopā, "vidaXL") esam lūguši Jūsu piekrišanu Jūsu attēla vai kustīgā attēla (“Darba”) izplatīšanai (cita starpā) mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu sociālo tīklu kontos, it īpaši Instagram, Facebook un Snapchat (“Kontos”).

Mēs Jums dodam iespēju reklamēt savu Darbu, jo īpaši mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu Kontos. Lai tas būtu iespējams, mēs vēlamies saņemt nepārprotamu Jūsu piekrišanu, lai pilnībā izmantotu pieprasīto Darbu un izmantotu to komerciālām vajadzībām.

 I. Atbildot uz mūsu Instagram komentāru ar atsauces tagu #sharemevidaxl, Jūs mums bez maksas, neierobežojot pēc satura, laika vai teritorijas, piešķirat šādas tiesības:

        • izmantot, rediģēt, pārveidot un ekspluatēt Jūsu Darbu mūsu tīmekļa vietnēs un Kontos, tajā skaitā komerciāla mārketinga nolūkos. Šo tiesību piešķiršana skaidri ietver visas zināmās un nezināmās interneta piedāvātās formas;

        • neierobežotas tiesības pavairot, publiskot un publiski izvietot Jūsu Darbu, it īpaši izmantojot digitālu Jūsu attēla integrāciju mūsu Kontos un tīmekļa vietnēs;

        • reklāmas tiesības, t.i., tiesības izmantot Darbu vidaXL un vidaXL piedāvāto produktu reklamēšanai tās tīmekļa vietnēs un visos citos plašsaziņas līdzekļos, tajā skaitā ārpus interneta, it īpaši drukātajos plašsaziņas līdzekļos un mūsu jaunumu vēstulēs;

        • tiesības padarīt publiski pieejamu, t.i., tiesības glabāt Darbu, un padarīt to pieejamu un gatavu publiskai apskatei analogā vai digitālā formā, un

        • tiesības izmantot Jūsu Darbu saistībā ar citu darbu.

 II. Jūs apstiprināt, ka esat I punktā minēto tiesību īpašnieks un ka Jūs varat mums efektīvi piešķirt šīs tiesības.

 III. Turklāt Jūs apstiprināt, ka Jūsu Darba izmantošana nepārkāpj trešās puses personības tiesības un ka personas, kas attēlotas, ja tādas ir, piekrīt Jūsu attēla līgumiskai izmantošanai.

 IV. Jūs mums atlīdzināt trešo pušu sūdzības, it īpaši sūdzības par autortiesību un personības tiesību pārkāpumiem, kas var tikt izvirzītas pret mums saistībā ar šī līguma tiesību izpildi. Ja esat informēts par jebkādiem augstāk minēto tiesību pārkāpumiem, Jums mūs nekavējoties jāinformē par to.

 V. Lai izmantotu un izplatītu Jūsu Darbu mūsu kontos, mēs apstrādājam tikai nepieciešamos datus, t.i., Jūsu attēlu ar atsauces tagu vai vidaXL zīmola pieminēšanu, Jūsu konta nosaukumu un, izņēmuma kārtā, citus datus, kurus esat publicējis sociālajos tīklos (piemēram, Jūsu e-pasta adresi), lai Jums sniegtu atzinību par Jūsu Darbu. 

 VI. Jebkura no pusēm var izbeigt šo līgumu rakstiski vai elektroniski, paziņojot par to divas nedēļas iepriekš, nosūtot e-pastu uz instagram_lv@vidaxl.com.

 VII.  Jebkuriem šī līguma grozījumiem vai papildinājumiem jābūt rakstiskiem vai elektroniskiem. Ja šī līguma atsevišķs noteikums vai tā daļa ir vai ir kļuvis nederīgs, tas nenozīmē, ka atlikušie līguma noteikumi tādi ir. Ciktāl regulējošo likumu izvēle ir pieļaujama, šo līgumu reglamentē vienīgi Vācijas Federatīvās Republikas likumi.

Liels paldies,

vidaXL komanda